Cà phê

By Alex Nguyen
4 Comments
Jun 29th, 2014
Cha phải giúp con gái mình nhận ra điểm đặc biệt của bản thân, hiểu rằng con là đặc biệt và duy nhất. Jim Valvano (một bình luận viên bóng rổ, từng là ...
By Alex Nguyen
0 Comments
May 12th, 2014
Su hào, Cà rốt của ba! Ba đang viết cho các con ngày các con còn chưa ra đời, thế nên, ba thấy cần phải… “giới thiệu” với con vậy  :-...